INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

Inčukalna pamatskolas 50 gadu jubileja un absolventu salidojums notika 2017.gada 26.augustā.

Pasākumu apmeklēja 252 bijušie skolēni un skolotāji.

Bijušie direktori, skolotāji, darbinieki - goda viesi.

Skolas direktors Kaspars Kiris uzrunā klātesošos ciemiņus un absolventus.

Tautas namā visas vietas bija aizņemtas, pat stāvēja kājās

Bijusī direktore Vija Biseniece

Bijušais direktors Agris Ruperts

Bijušais direktors Kaspars Caune ar kundzi sveic skolas pedagogus.

Ilggadējā direktore Brigita Grūtupa

 

Skolas kolektīvu sveikt 50 gadu jubilejā ieradušies zviedru draugi.

Sveic kaimiņskola - Vangažu vidusskolas skolotājas

 Tāpat kā pirms 50 gadiem ieskandina zvanu uz stundu

Lai skan dziesma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopdziesma

Ai, jel manu vieglu prātu - mazs bij'- skolā negribēj'

Vien gadiņu pamācījos - daudzi draugi saradās,

Es bez draugiem kā bez ūdens - apkārt vientuļ' nestaigāj,

Mamma, tētis brīnījāsi - kā es gaidīj' rudentiņ,

Skola, mana pirmā skola - es par tevi daudz domāj',

Vai bij' tālu vai bij tuvu - es par skolu atceros,

Melnās dienas aizmirsušās, baltās prātā paturēš',

Ai, jel mana pirmā skola - paldies šodien saku es,

Ai, jel mana pirmā skola - paldies šodien saku Tev.