INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

2007. gada 1.septembrī notika skolas 40 gadu jubilejas pasākums un absolventu salidojums.

Absolventu pulcēšanās skolas priekšā

 

Svinīgā līnija

Ilggadējā novada domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua apsveikums

Dāvanas psniegšana skolai

Dziedošie skolotāji

Katram absolventam gribējās sveikt kādu īpašu skolotāju