INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

2009./10. mācību gadā skola pārgāja uz elektronisko žurnālu e-klase,

Lasīt tālāk ...

Skolas logo tapis bērnu konkursa rezultātā skolotājas Kristīnes Rones vadībā. Jaunais skolas direktors Kaspars Kiris uzlaboja un pielāgoja darbu krāsošanai uz sienas.

 

Lasīt tālāk ...

2007. gada 1.septembrī notika skolas 40 gadu jubilejas pasākums un absolventu salidojums.

Lasīt tālāk ...

P41706042012.gadā septembrī Inčukalna pamatskolā tika izveidota pirmsskolas sagatavošanas grupa sešgadīgiem bērniem.

Lasīt tālāk ...