INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

2009./10. mācību gadā skola pārgāja uz elektronisko žurnālu e-klase,

 

Veco žurnālu skapīti aizvietoja dators ar interneta pieslēgumu.