INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

1967 68 lieciba 1Pirmā liecība jaunajā skolā

1967 68 lieciba 2

Liecības tika veidotas 2 valodās - latviešu un krievu. Atzīmes bija 5 ballu sistēmā. Mācību gads sadalīts 4 ceturkšņos. Tika vērtēta arī Uzvedība, uzcītība un kārtība. Obligāts bija darbs lauciņā, kas tika fiksēts liecībā.