INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

Tālajā 1994. gada rudenī dzima ideja, ka arī mūsu skolai varētu būt sava avīze.

Vēl jo vairāk tāpēc, ka togad mūsu zviedru draugi uzdāvināja skolai kopējamo aparātu, bet 6. klases skolēni uzrakstīja kolosālus radošos darbus. Tā nu varējām realizēt ideju par avīzi.

Avīzes veidotāji 1994.gadā

Datorkabineta gan vēl nebija, tāpēc pirmā avīzīte tika rakstīta ar roku. Tajā bija raksts par Valsts svētkiem, jo avīze iznāca novembrī, divi skolēnu radošie darbi – “Mazā kļavas lapa” un “Draiskā varde” -, kā arī intervija ar skolotāju Ingu Karlovsku, atjautības uzdevumi, apsveikums Jānim dzimšanas dienā, rakstiņš par Lāpu gājienu, antireklāma, krustvārdu mīkla un pirmais konkurss, jo avīzei vēl nebija vārda.
Avīze savu vārdu ieguva tikai ar trešo numuru, un tā autors bija Jānis Daude no 6.a klases. Visa avīzes veidotāju radošā brigāde bija no tās pašas 6.a klases – Māris Burbergs, Ieva Spila, Elīna Bumbure, Laura Niedrīte, Dace Kaupuža. Jau ar otro numuru avīzīte ir datorrakstā, to izdarīt palīdzēja Dace Kaupuža pie vecāku datora.
Jau ar otro avīzes numuru katram laikrakstam (izņemot #7) pēdējā lapā ir trīsdimensiju glezna, ko saskatīt izdodas ne visiem, taču patrenējoties to var izdarīt ikviens. Lai avīze būtu ar zināmu materiālu vērtību, tai ir simboliska maksa - sākumā 15 santīmu, vēlāk jau 30 sant., un tas ir ziedojums, bet tie skolēni, kas avīzīti veido, to saņem par brīvu.

 

 Avīzes veidotāju grupa 1994.gadā

Brīnišķīga lieta ir intervijas katrā numurā. Intervējam mūsu skolas skolotājus, darbiniekus un populārus Inčukalna cilvēkus.
Sākot ar #4, avīzītē ir fotokopijas. Pirmā bilde – lūsis un apraksts par šo kaķu dzimtas lielāko dzīvnieku Eiropā. Kopš tā numura esam centušies avīzē publicēt rakstus par mūsu Inčiem, viņu radiniekiem vai vismaz draugiem no dzīvnieku pasaules.
Ar #6 ir arī intervējamo bildes. Pirmā bilde – skolotājs Lācis 40 gadu jubilejā.
Ja pirmās avīzītes veidoja apmēram pieci cilvēki, nu pulciņā darbojas apmēram 20, bet paši aktīvākie ir kādi desmit.
“Glābējincis” noteikti grib pateikties skolotājai Ingai Karlovskai, jo bez viņas atbalsta būtu bijis daudz grūtāk vai arī dažreiz vispār nekā nebūtu bijis. Paldies arī citiem skolotājiem, kas līdzējuši avīzītei būt, - Zintai Nolbergai un citiem, bet visvairāk direktoriem Brigitai Grūtupai un Kasparam Kirim!
Pateicība arī visiem redaktoriem, kas šajos gados palīdzējuši avīzītei tapt - Dacei Kaupužai, Mārim Burbergam, Elīnai Bumburei, Laurai Niedrītei, Ievai Spilai, Uldim Barbanam, Andrim Sivickim, Mikum Saulītim, Mārai Aļļēnai, Undai Stepānei, Lindai Tīrumai, Madarai Kaktāvičai, Ilvai Legzdiņai, Madarai Greivulei, Aritai Krūzei, Rihardam Keišam, Robertam Rasumam, Liliānai Vancānei, Kristai Ošiņai, Keitijai Krastiņai, Undīnei Lezdiņai, Ancei Miķelsonei un Samantai Asītei!
Vēl jāpiebilst, ka 2017. gada pavasarī tika izdots „Glābējincis – 68”, kas veltīts skolas jubilejai. Tas ir pieejams jebkuram interesentam 212.kabinetā vai pie skolotājas Lilitas Atares.

 Sagatavoja Lilita Atare