INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

8.a klase. Audzinātāja Grīga Solveiga.

Auziņš Modris, Borga Dace, Brokāns Antons, Brokāns Jānis, Brokāns Vladislavs, Ērglis Andis, Gredzena Lolita, Greivule Sandra, Indriksons Aivars, Mitroščenko Sarmīte, Mukāns Ernests, Pampe Gunārs, Pinka Agrita, Puce Līga, Riekstiņš Jānis, Rone Baiba, Sviklāne Vita, Šube Jānis, Tīrums Jānis, Višņakovs Andris, Vīgants Ivars, Ziemelis Jānis

8.b klase. Audzinātāja Nikolajeva Klaudija.

Apars Jānis, Baranova Larisa, Bodagovskis Aleksandrs, Celmiņš Edmunds, Cvetkovs Viktors, Dukuls Anatolijs, Golomedovs Sergejs, Golubeva Ņina, Gorbatenkovs Nikolajs, Gračeva Marija, Hmeļevska Tatjana, Ivanova Ludmila, Ivanovs Sergejs, Ivanovs Vladimirs, Kisele Maija, Konovalovs Aleksandrs, Meškello Irīna, Mironovs Nikolajs, Ņedvedska Ludmila, Ņikandrova Tatjana, Ņikandrovs Jurijs, Ņikitins Edgars, Ribko Otto, Sazonova Antoņina, Sokolovs Ivans, Solovjovs Arkādijs, Svirkovska Tamāra, Šiškins Nikolajs, Vinogradskis Dmitrijs, Voronkeviča Ļubova