INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

9.a klase. Audzinātāja Grīga Vilma.

Gaigale Sarmīte, Keišs Reinis, Kļaviņa Baiba, Lauberga Inese, Leišavniece Dace, Līcis Alberts, Mucenieks Ģirts, Onofreičuka Viktorija, Sekste Agnese, Smukkalns Modris, Strods Raimonds, Timermane Agrita, Pavlova Vladislava

9.b klase.

Babičeva Ilona, Belova Svetlana, Isajeva Inna, Jekimcovs Igors, Korjakina Olga, Lopato Andrejs, Miezaine Viktorija, Podoļska Jeļena, Pokule Diana, Tukuma Dace, Tiškeviča Anna, Zakazņjuka Inna, Žukova Jeļena