INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

Akmentina IvitaMāca sākumskolas priekšmetus,

ģeogrāfiju, bioloģiju.

Strādā no 2016.gada