INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

Mācīja ķīmiju sarkanajā skoliņā,

jaunajā skolā māca bioloģiju latviešu plūsmai

Strādāja 70.gados jaunajā skolā