INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

Krastina DMācīja latviešu valodu un literatūru latviešu plūsmā.

Strādāja no 1967.- 1994.gadam.