INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

Mācīja mazākajās klasēs sākumskolas priekšmetus,

rokdarbus 5.-9.klases meitenēm.