INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

Akmentina Tekla

1.- 4.klašu skolotāja,

mācīja darbmācību meitenēm 5.-9.klasēs,

pagarinātās dienas grupas skolotāja.

Strādāja no 1953.gada, jaunajā skolā no atklāšanas 1967.gdā līdz 2001.gadam.