INČUKALNA PAMATSKOLAS MUZEJS

Mācīja 1.-4. klašu skolēnus, tautisko deju pulciņa vadītāja.